Project

Tekst: Sinds september 2019 is het ICaRE4Farms-project gelanceerd en het streeft ernaar om geavanceerde zonne-thermische energiesystemen voor landbouwtoepassingen te ontwikkelen, promoten en aanpassen

Interreg Noordwest-Europa

Meer informatie gebruiksaanwijzing

ICaRE4Farms-project

Meer informatie gebruiksaanwijzing

THERMISCHE ZONNE-ENERGIE (STE) SYSTEEM

ICaRE4Farms is een Europees project gefinancierd door het North West Europe Interreg-programma ICaRE4Farms is een Europees project gefinancierd door het North West Europe Interreg-programma

Meer informatie gebruiksaanwijzing