Interreg Noordwest-Europa

INTERREG Noordwest Europa

Het Interreg Noordwest-Europa-programma heeft tot doel van dit geografische gebied een toonaangevende economische speler en een aantrekkelijke plek om te werken en te leven te maken, met een hoog niveau van innovatie, duurzaamheid en samenhang.

Dit programma is een van de instrumenten van het Europese cohesiebeleid en heeft tot doel de ontwikkeling van de gebieden van Noordwest-Europa te harmoniseren door de onevenwichtigheden tussen regio’s te verminderen. Het programma is geïntegreerd in de Europa 2020-strategie en maakt deel uit van een prioritair actieplan van de Europese Unie dat tot doel heeft slimme, duurzame en inclusieve groei te bevorderen. Voor de programmeringsperiode 2014-2020 waarvan ons ICaRE4Farms-project afhankelijk is, 4 lidstaten (toen Ierland, België, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk), bepaalde regio’s van Frankrijk, Duitsland en Nederland, evenals een derde land, Zwitserland , komen in aanmerking. Met € 396 miljoen aan EFRO-financiering heeft het Interreg Noordwest-Europa-programma drie hoofddoelstellingen: het verbeteren van de innovatieprestaties, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het gebruik en hergebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen van dit geografische gebied te optimaliseren. De maximale cofinanciering bedraagt ​​60% van de totale kosten van het in het kader van dit programma geselecteerde project en maakt partnerschappen mogelijk bestaande uit overheidsinstanties, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, academische en wetenschappelijke (onderzoeks)instellingen, bedrijfsondersteunende instanties, ondernemingen en openbare milieu-instanties.

Leer meer: Interreg NWE – ICaRE4Farms