Vier verschillende pilot installaties

Tijdens het project zullen op vier locaties de volgende generatie STE-systemen worden geïnstalleerd, gemonitord en geoptimaliseerd, en hun efficiëntie bewezen in vier verschillende agrarische sectoren.

Ontdek onze 4 pilot installaties

In het kader van het ICaRE4Farms-project zullen 4 pilot installaties worden geïnstalleerd in 4 verschillende landen, om de doeltreffendheid van de technische oplossing voor verschillende toepassingen en in verschillende landen met aanzienlijk verschillende klimaten te meten.

De eerste van de 4 pilots is sinds juli 2021 geïnstalleerd op een boerderij in de Sarthe-regio van Frankrijk, op de landbouwboerderij van de heer Vaucelles. De nieuwe generatie Fengtech zonne-energiecentrale wordt gebruikt om water te verwarmen voor de voeding van 400 kalveren. De boer gebruikt dagelijks 2400 L water, opgewarmd tot 80°C. Geschat wordt dat zijn propaanverbruik met 5 ton per jaar zal afnemen en dat de daaruit voortvloeiende CO2-uitstoot met 15 ton zal afnemen.

Om meer te weten te komen over de Franse pilootsite, klik hier: Komende

 

Een tweede pilootsite zal worden geïnstalleerd in Herselt, Vlaanderen (België), op een kalverhouderij om het water voor te verwarmen dat wordt gebruikt om het voer voor 800 kalveren te bereiden. De thermische zonne-installatie zal in Januari 2023 operationeel zijn.

Voor meer informatie over de Belgische pilootsite, klik hier: Komende

De derde pilot zal plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk aan de Universiteit van Lincoln in hun Riselhome-proefboerderij. Het gaat een Fengtech-kas verwarmen.

Voor meer informatie over de Britse pilotsite, klik hier: Komende

 

Ten slotte zal de 4e pilot in Nederland worden geïnstalleerd. De thermische zonnecentrale komt te staan ​​op proefboerderij Marke in de provincie Gelderland, binnen de gespecialiseerde universiteit voor Life Sciences van Wageningue.

De thermische zonne-energiecentrale zal worden gebruikt voor het voorverwarmen van digestaat uit een methanisator

Het systeem zal in Januari 2023 operationeel zijn.

Voor meer informatie over de Nederlandse pilotsite, klik hier: Komende