Stakeholders

U bent een stakeholder die zich steeds meer zorgen maakt over de impact van het energieverbruik in de landbouw op het milieu en u bent van plan te investeren in nieuwe energiebronnen?

Stakeholders

In een context van versnellende klimaatverandering en druk op de prijzen van fossiele brandstoffen, is het dringend noodzakelijk om de nodige maatregelen te nemen om de adoptie van alternatieve oplossingen aan te moedigen die onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en onze CO2-uitstoot verminderen.

Het ICaRE4Farms-project stelt een concrete oplossing voor voor landbouwactiviteiten met een hoog warmwaterverbruik: de nieuwe generatie thermische zonne-energiecentrale.

Thermische zonne-energiecentrales zijn de meest efficiënte technische oplossing voor het verwarmen van grote hoeveelheden water met behulp van een hernieuwbare energiebron. In tegenstelling tot fotovoltaïsche panelen, die de zonnestralen omzetten in elektriciteit die later kan worden gebruikt om water te verwarmen, gebruikt de thermische zonne-installatie de zonnestralen om het water in de installatie direct te verwarmen.

De nieuwe generatie thermische zonne-energiecentrales optimaliseert de opvang van zonlicht, de opslag van voldoende warm water en het gebruik, ook in regio’s met een veranderend klimaat.

Deze installaties kunnen voorzien in minimaal 50% van de warmwaterbehoefte van boeren en zelfs tot 70%, waardoor ze minimaal 50% van hun verbruik van fossiele brandstoffen kunnen besparen.

Als mensen die betrokken zijn bij een lokaal ecosysteem, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze oplossingen om adequate acties te kunnen ondernemen voor de inzet en veralgemening van milieuvriendelijke zonthermische oplossingen.

Het ICaRE4Farms-project heeft tot doel de nieuwe generatie thermische zonne-oplossingen te promoten en besluitvormers te informeren over de beschikbare hefboomwerking om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen aan te moedigen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in uw regio te verminderen.

Aarzel niet om voor meer informatie contact met ons op te nemen via dit formulier en om door alle documenten en informatie op deze site te bladeren: Formulier