Thermische zonne-energie (STE)

Wat is thermische zonne-energie? Hoe werkt het?

Thermische zonne-energie

Thermische zonne-energie is een hernieuwbare energiebron waaruit warm water wordt geproduceerd. In tegenstelling tot fotovoltaïsche cellen, die elektriciteit opwekken uit zonnestraling. Zonnethermische systemen op warmtenetten bieden een oplossing voor het verwarmen van water die complementair is aan ketelsystemen die conventionele fossiele brandstoffen gebruiken.

Hoewel het al sinds de oudheid bestaat en veel wordt gebruikt in omgevingen met veel zonlicht, is het minder gebruikelijk om een ​​thermische zonne-energiecentrale te overwegen in bewolkte gebieden met veranderende klimaten. Voor het verwarmen van water in grote hoeveelheden is thermische zonne-energie echter een belangrijke hernieuwbare hulpbron om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Met dit in gedachten heeft het bedrijf Fengtech een nieuwe generatie thermische zonne-energiecentrales ontwikkeld om de omzetting van beschikbare zonnestraling in warmte te optimaliseren. Met deze nieuwe generatie thermische zonne-installaties is het mogelijk om tussen 50 en 70% te voorzien in de behoeften van een activiteit die warm water nodig heeft.

In de context van ons huidige ICaRe4Farms-project belichaamt het FengTech thermische zonne-energiesysteem deze ambitie om steeds verder te gaan naar de schoonste en meest complete energietransitie die mogelijk is, onder alle omstandigheden, seizoensgebonden en geografisch. Het doel is om een ​​zo groot mogelijke energiebesparing te combineren met winstgevendheid voor de eindgebruikers.

Thermische zonne-energie is een van de hernieuwbare energiebronnen en kan profiteren van overheidssteun om de installatie ervan aan te moedigen. Afhankelijk van het land zijn verschillende structuren belast met de monitoring, certificering en registratie van milieuvriendelijke apparaten en zijn er verschillende hulpmiddelen beschikbaar om de adoptie van deze nieuwe technologieën te ondersteunen.

In Frankrijk kan men bijvoorbeeld opmerken dat de ADEME verantwoordelijk is voor het bewaken en certificeren van systemen die worden beoordeeld als adequaat en in overeenstemming met efficiëntie- en homologatievereisten. Evenzo bestaat het Fonds Chaleur of de Energietransitie Belastingkorting, om er maar een paar te noemen, uit overheidssteun gericht op de inzet en democratisering van deze innovatieve technische oplossingen.